Nalezeno: start

Výrobky | Použití

Další aplikace

Dutinky a trubky jsou rovněž mimořádně vhodné

  • pro horizontální skladování některých materiálů
  • pro navíjení vázacích materiálů a lan
  • pro dekorativní použití a konstrukci stánků
  • jako vertikální a horizontální vyztužení při vystavení materiálů
  • k zakrytí nebo vytvoření průchodů při lití betonu
  • pro výrobu cívek a kabelových bubnů
  • pro navíjení ohebných střešních krytin
  • jako vyztužení rohů krabic nebo stabilizaci výrobků uvnitř krabic
  • jako součást termočlánkového měřicího zařízení v hutnictví
  • ...
foto foto foto foto